WATERSCHAPSBLADBekendmaking Vergunning Waterwet, Jacob Reutenlaan 1 te Boxtel, 0539151401

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Waterschap De Dommel

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxtel.nl op: 16-12-2023

  1. Bekendmakingen Boxtel
  2. WATERSCHAPSBLADBekendmaking Vergunning Waterwet, Jacob Reutenlaan 1 te Boxtel, 0539151401

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag om vergunning in het kader van de Waterwet ontvangen voor een aanvraag van het verleggen van een B-water aan de Jacob Reutenlaan 1 te Boxtel. Het dagelijks bestuur heeft voor de gevraagde vergunning een beschikking opgesteld. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden.InzageDe beschikking en de op de zaak betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vandaag gedurende 6 weken ter inzage in het waterschapshuis, Bosscheweg 56 te Boxtel.Desgewenst kunt u de stukken inzien, na telefonische afspraak met de betreffende vergunningverlener.BezwaarBelanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de beschikking bij Waterschap De Dommel, het Dagelijks bestuur, t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel of u kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”). . Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in elk geval te bevatten:-de naam en het adres van de indiener;-de dagtekening;-een omschrijving van de beschikking waartegen bezwaar wordt gemaakt;-de gronden van het bezwaar.Degene die bezwaar maakt, kan in spoedeisende gevallen een verzoek tot voorlopige voorziening doen. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA te Den Bosch. In de gevallen waar een verzoek tot voorlopige voorziening is ingediend, treedt de vergunning niet in werking voordat op het verzoek is beslist.ContactVoor vragen over deze bekendmaking of een mondelinge toelichting op de stukken kunt u contact opnemen met team vergunningen, telefoonnummer: 0411 618 618.

Unknown

Foto van  Lokaalnieuwsboxtel.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxtel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxtel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.