GEMEENTEBLADEvenement “Pleinfeest en jeugdcarnaval Boxtel”

Bekendmaking voor Bestuur | Organisatie en beleid in Boxtel

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxtel.nl op: 21-12-2023

  1. Bekendmakingen Boxtel
  2. GEMEENTEBLADEvenement “Pleinfeest en jeugdcarnaval Boxtel”

Bestuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verleend op 18 december 2023:De burgemeester van Boxtel maakt bekend dat hij 18 december 2023 aan Stichting Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel, op basis van artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening Boxtel 2012, vergunning heeft verleend voor het organiseren van het evenement “Pleinfeest, Jeugdcarnaval en Jeugdoptocht 2024” om Sporthal De Dommel aan de Van der Voortweg te Boxtel, op onderstaande datums en tijden:•9 februari 2024 van 20.30 uur tot 02.00 uur •10 februari 2024 van 14.00 uur tot 23.30 uur•11 februari 2024 van 14.00 uur tot 23.30 uur•12 februari 2024 van 11.00 uur tot 23.30 uur•13 februari 2024 van 14.00 uur tot 23.30 uurInzageVoor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met mevr. F. Verstraten, via telefoonnummer 0411 – 655239 of via e-mail f.verstraten@mijngemeentedichtbij.nlBezwaarIndien u het niet eens bent met dit besluit kunt u als belanghebbende binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen. De bezwarentermijn begint op de dag nadat het besluit is toegezonden aan de aanvrager. Het bezwaarschrift kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Voorlopige voorzieningAls er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd met uw bezwaar, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD (elektronische handtekening). Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen via www.digid.nl/aanvragen.

Unknown

Foto van  Lokaalnieuwsboxtel.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxtel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxtel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.