GEMEENTEBLADDefinitief besluit uitgebreide omgevingsvergunning Hendrik Verheeslaan 40 in Boxtel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boxtel

Geplaatst op Lokaalnieuwsboxtel.nl op: 16-12-2023

  1. Bekendmakingen Boxtel
  2. GEMEENTEBLADDefinitief besluit uitgebreide omgevingsvergunning Hendrik Verheeslaan 40 in Boxtel

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Registratienummer 1333778Verleend en verzonden op 13-12-2023Hendrik Verheeslaan 40 in Boxtel: het brandveilig in gebruik nemen van De VorsenpoelUitgebreide procedure voor de activiteit(en): Wabo - Brandveilig gebruikDe vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.InzageDe beslissing is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer (073) 553 11 11 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl.BeroepHet besluit wordt op vrijdag 17 december 2023 ter inzage gelegd. Vanaf de dag nadat dit besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen gedurende een termijn van zes weken een beroepschrift worden ingediend. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tegen het ontwerp van dit besluit zienswijze hebben ingediend. Daarnaast kan door belanghebbenden waaraan redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, ook beroep worden ingesteld. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden (www.digid.nl/aanvragen).Het beroepschrift moet ten minste bevatten: De naam en het adres van de indiener; De dagtekening;Een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;De gronden van het beroep.Indien mogelijk dient het beroepschrift tevens een afschrift van het bestreden besluit te bevatten. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kan tegelijkertijd met het instellen van het beroep, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de bovengenoemde rechtbank.

Unknown

Foto van  Lokaalnieuwsboxtel.nl Redactie

Lokaalnieuwsboxtel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boxtel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.